Giới thiệu

Tiếp nối thành công của Hội thảo khoa học quốc tế dành cho Nhà khoa học trẻ các Trường Đại học khối Kinh tế và Quản trị kinh doanh 2015, 2016 (ICYREB 2015, 2016), nhằm tạo cơ hội cho các giảng viên trẻ công bố và thảo luận kết quả nghiên cứu về những vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV, đồng thời đóng góp ý tưởng và giải đáp có cơ sở lý thuyết và bằng chứng thực tiễn đáng tin cậy cho việc hoàn thiện thể chế và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, cải cách quản trị doanh nghiệp trong kỷ nguyên số hóa, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng cùng phối hợp với các trường Đại học khối kinh tế và quản trị kinh doanh tổ chức hội thảo dành cho Nhà khoa học trẻ  - ICYREB 2017 với chủ đề: “Doanh nghiệp Việt Nam & cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV”.

1. Chủ đề chính của Hội thảo

Hội thảo tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm liên quan tới sự vận hành của kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV, liên quan chủ yếu đến

+ Kinh tế: kinh tế đầu tư, kinh tế phát triển

+ Quản trị kinh doanh: Du lịch, Marketing, Khởi sự kinh doanh, Quản trị chuỗi cung ứng, Quản trị nguồn nhân lực, Thương mại, Ngoại thương…..

+ Ngân hàng – Tài chính – Kế toán: Tài chính doanh nghiệp, Quản trị tài chính, Kế toán, Kiểm toán….

+ Luật kinh tế – Quản lý Nhà nước – Khoa học chính trị

+ Thống kê – Tin học trong kinh tế & kinh doanh

+ Các vấn đề khác có liên quan

2. Diễn giả chính của Hội thảo (Keynote speakers) 

GS. TS. Eric D. Ramstetter

Giáo sư nghiên cứu Viện Nghiên cứu phát triển Châu Á

Giáo sư kinh tế trường Đại học Kyushu (Nhật Bản).

Tổng biên tập Tạp chí Journal of Asian Economics từ năm 2007 đến nay.

GS.TS. Nguyễn Đức Khương

Phó Viện trưởng Học viện Kinh doanh – IPAG Business School (Cộng hòa Pháp), xếp hạng 7/200 nhà kinh tế học trẻ xuất xắc nhất thế giới năm 2015, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính.

 

3. Thành phần tham dự

- Chuyên gia và các tác giả gửi bài tham dự Hội thảo. Trong đó, 02 diễn giả chính (keynote speakers) tại hai phiên toàn thể và các diễn giả khác tại các phiên thảo luận chuyên đề (parallel sessions): kinh tế, quản trị doanh nghiệp, luật pháp, tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán, toán học và thống kê trong kinh tế và kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý, …

- Đại diện lãnh đạo các trường đại học thuộc khối Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

- Giảng viên trẻ các trường đại học thuộc khối Kinh tế và Quản trị Kinh doanh toàn quốc (không quá 40 tuổi).

- Nghiên cứu sinh khối ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

- Phóng viên báo/đài.

4. Phân công tổ chức Hội thảo

- Trường ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng là đơn vị chủ trì tổ chức Hội thảo

- Các trường đại học khác trong Khối Kinh tế và Quản trị Kinh doanh là các đơn vị phối hợp: thông báo Hội thảo trong toàn đơn vị, cử 02 chuyên gia tham gia phản biện và chọn lọc bài đăng kỷ yếu Hội thảo, cử 01 chuyên gia tham gia Chairman (Ban điều hành) tại các buổi trình bày Hội thảo và tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên của đơn vị tham gia Hội thảo, đề cử Tạp chí của Trường tham gia chọn bài và đăng bài từ Hội thảo

Tạp chí công bố kết quả nghiên cứu (dự kiến)

- Tạp chí Phát triển Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

- Tạp chí Kinh tế & Phát triển - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- Tạp chí Khoa học Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 5. Kế hoạch nhận bài của Hội thảo

Trước 31/3/2016

-         Xây dựng kế hoạch tổ chức HT

-         Thông báo Hội thảo và mời viết bài

Trước ngày 04/8/2017

Nhận bài viết tham dự Hội thảo.

Trước ngày 10/09/2017

Hoàn thành công tác phản biện

Trước ngày 6/10/2017

Đăng ký tham gia Hội thảo

Trước ngày 19/10/2016

Hoàn thành biên tập kỷ yếu

Trước 31/10/2017

Xuất bản kỷ yếu & Hoàn thành công tác chuẩn bị Hội thảo

Ngày 03/11/2016

Hội thảo ICYREB2017

- Thời gian nhận bản toàn văn: trước ngày 10/8/2017

- Thời gian phân công phản biện và nhận ý kiến phản biện: 15/09/2017

- Thời gian đăng ký tham gia Hội thảo: trước 06/10/2017

- Thời gian tổ chức Hội thảo: 03/11/2017 (Thứ Sáu)

 

6. Lệ phí tham dự Hội thảo:

o   1.000.000 VNĐ/ tác giả có bài đăng trên kỷ yếu Hội thảo

o   1.500.000 VNĐ/ người đối với các đối tượng khác.

o   Hỗ trợ 50% phí tham dự Hội thảo cho các Nhà khoa trẻ có bài viết và là Nghiên cứu sinh của các Trường đồng tổ chức

o   Hỗ trợ 25% phí tham dự Hội thảo cho các tác giả có bài viết và đăng ký sớm trước ngày 6/10/2017

o   Miễn lệ phí tham dự đối với Đại diện BGH các Trường đồng tổ chức + khách mời danh dự của Hội thảo

 

7. Địa điểm tổ chức Hội thảo

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, Q. Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Website: due.udn.vn/icyreb2017

 

8. Thông tin liên lạc chính của Hội thảo ICYREB 2017

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Kinh tế

71 Ngũ Hành Sơn, Q.Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

Email: hoithao@due.edu.vn

Điện thoại: 0236-3954243

Mrs. Đường Thị Liên Hà: 0983-218-458

Ms. Hà Nguyễn Phương Linh: 0905-334-789