Giới thiệu

 HỘI THẢO QUỐC GIA

THỐNG KÊ VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG

 

(NATIONAL CONFERENCE ON APPLIED STATISTICS AND INFORMATICS -NCASI)

 

THƯ MỜI VIẾT BÀI

 

Kính gửi: Quí nhà khoa học, quí chuyên gia và quí nhà quản lý.

 Nhân kỷ niệm 40 năm đào tạo Chuyên ngành Thống kê (1976-2016), đồng thời nhằm tạo ra một môi trường trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà khoa học trong các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức xã hội nghề nghiệp về những vấn đề thuộc về lý thuyết, ứng dụng thống kê và tin học vào thực tiễn, những thách thức của thống kê trong kỷ nguyên số, đặc biệt là sự xuất hiện của dữ liệu lớn. Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Cục Thống kê Quảng Nam phối hợp cùng với Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minhvà Viện Khoa học Thống kê – Tổng cục Thống kê Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “THỐNG KÊ VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG”.

Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia và các nhà quản lý tham gia viết bài cho Hội thảo. Các nội dung mà hội thảo hướng đến trao đổi và thảo luận gồm:

-         Đào tạo thống kê ở Việt Namvà Thế giới

-         Thống kê lý thuyết và ứng dụng

-         Ứng dụng thống kê, nghiên cứu định lượng các vấn đề kinh tế - xã hội

-         Tích hợp thống kê và công nghệ thông tin

-         Hệ thống thông tin

-         Kho và khai phá dữ liệu

-         Trí tuệ nhân tạo

-         Thương mại điện tử

 

-         Các chủ đề khác có liên quan.

Thời hạn nộp bài và đăng ký tham dự:

§         Thời hạn cuối cùng nộp bài:    10/09/2016

§          Thời gian đăng ký tham dự:     01/11/2016

§         Dự kiến thời gian tổ chức:        Thứ Bảy, ngày 12 tháng 11 năm 2016

§         Dự kiến địa điểm tổ chức:        TP. Đà Nẵng

Cách thức nộp bài:

§        Bài viết gửi bằng file mềm theo định dạng file word và gửi bài qua địa chỉe-mail: hoithao.tkth@due.edu.vn

§        Ngôn ngữ: Tiếng Việt (tóm tắt: Tiếng Anh)

Yêu cầu hình thức bài viết:

Theo mẫu tại: http://due.udn.vn/vi-vn/khoa/thong-ke-tin-hoc

Thông tin liên lạc

§        Website: http://hoithao.due.udn.vn/ht/225

§         E-mail: hoithao.tkth@due.edu.vn

§         Điện thoại:

Về lĩnh vực Thống kê:

Phạm Quang Tín: 0914112618

Về lĩnh vực Tin học:

Hoàng Thị Thanh Hà: 0905238835

Các bài viết sẽ được tập hợp, lựa chọn và biên tập để đăng trong kỷ yếu Hội thảo có giấy phép ISBN.

Ban tổ chức mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác viết bài của Quí vị.

Trân trọng!

 

 

TM. BAN TỔ CHỨC

KT. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. VÕ THỊ THÚY ANH